نیوکلیپ

پیوندها
  • ۰
  • ۰

برچسب ها: برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016 فرانسه | تاریخ و ساعت بازیها، برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016، برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016، جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶، مقدماتی جام ملت‌های اروپا 2016، مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶ فرانسه، مقدماتی یورو 2016، برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا سال 2016 فرانسه، جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶، برنامه و ساعت مسابقات یورو جام ملت های اروپا 2016


برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016 فرانسه | تاریخ و ساعت بازیها


این برای سومین بار است که فرانسه میزبانی یورو را برعهده می گیرد، آنها دو بار نیز قهرمان مسابقات جام ملتهای اروپا 2016 شده اند.

برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا سال 2016 فرانسه به شرح ذیل است.


یورو 2016، دهم ژوئن با بازی تیم های فرانسه و رومانی در ورزشگاه استاد دو فرانس آغاز می شود و در تاریخ ده جولای به پایان می رسد. این برای اولین بار است که یورو، با حضور 24 تیم انجام می شود.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

دور نخست مرحله گروهی

جمعه 10 ژوئن (21 خرداد 1395): شهر سنت دنی، فرانسه - رومانی، ساعت 23:30 (گروه اول)

شنبه 11 ژوئن (22 خرداد 1395): شهر لنس، آلبانی - سوئیس، ساعت 17:30 (گروه اول)

شنبه 11 ژوئن (22 خرداد 1395): شهر بوردو، ولز - اسلواکی، ساعت 20:30 (گروه دوم)

شنبه 11 ژوئن (22 خرداد 1395): شهر مارسی، انگلیس - روسیه، ساعت 23:30 (گروه دوم)

یکشنبه 12 ژوئن (23 خرداد 1395): شهر پاریس، ترکیه - کرواسی، ساعت 17:30 (گروه سوم)

یکشنبه 12 ژوئن (23 خرداد 1395): شهر نیس، لهستان - ایرلند شمالی، ساعت 20:30 (گروه سوم)

یکشنبه 12 ژوئن (23 خرداد 1395): شهر لیل، آلمان - اوکراین، ساعت 23:30 (گروه چهارم)

دوشنبه 13 ژوئن (24 خرداد 1395): تولوز، اسپانیا - جمهوری چک، ساعت 17:30 (گروه چهارم)

دوشنبه 13 ژوئن (24 خرداد 1395): سنت دنی، ایرلند جنوبی - سوئد، ساعت 20:30 (گروه پنجم)

دوشنبه 13 ژوئن (24 خرداد 1395): لیون، بلژیک - ایتالیا، ساعت 23:30 (گروه پنجم)

سه شنبه 14 ژوئن (25 خرداد 1395): بوردو، اتریش - مجارستان، ساعت 20:30 (گروه ششم)

سه شنبه 14 ژوئن (25 خرداد 1395): سنت اتین،پرتغال - ایسلند، ساعت 23:30 (گروه ششم)

.......................

دور دوم گروهی

چهارشنبه 15 ژوئن (26 خرداد 1395): شهر لیل، روسیه - اسلواکی، ساعت 17:30 (گروه اول)

چهارشنبه 15 ژوئن (26 خرداد 1395): شهر پاریس، رومانی - سوئیس، ساعت 20:30 (گروه اول)

چهارشنبه 15 ژوئن (26 خرداد 1395): شهر مارسی، فرانسه - آلبانی، ساعت 23:30 (گروه دوم)

پنج شنبه 16 ژوئن (27 خرداد 1395): شهر لن، انگلیس - ولز، ساعت 17:30 (گروه دوم)

پنج شنبه 16 ژوئن (27 خرداد 1395): شهر لیون، اوکراین - ایرلند شمالی، ساعت 20:30 (گروه سوم)

پنج شنبه 16 ژوئن (27 خرداد 1395): شهر سنت دنی، آلمان - لهستان، ساعت 23:30 (گروه سوم)

چمعه 17 ژوئن (28 خرداد 1395): شهر تولوز،ایتالیا - سوئیس، ساعت 17:30 (گروه چهارم)

جمعه 17 ژوئن (28 خرداد 1395): شهر سنت اتین،جمهوری چک - کرواسی، ساعت 20:30 (گروه چهارم)

جمعه 17 ژوئن (28 خرداد 1395): شهر نیس،اسپانیا - ترکیه، ساعت 23:30 (گروه پنجم)

شنبه 18 زوئن (29 خرداد 1395): شهر بوردو، بلژیک - ایرند شمالی، ساعت 17:30 (گروه پنجم)

شنبه 18 ژوئن (29 خرداد 1395): شهر مارسی، ایسلند - مجارستان، ساعت 20:30 (گروه ششم)

شنبه 18 ژوئن (29 خرداد 1395): شهر پاریس، پرتغال - اتریش، ساعت 23:30 (گروه ششم)

......................

دور سوم گروهی

یکشنبه 19 ژوئن (30 خرداد 1395): شهر لیل، سوئیس - فرانسه، ساعت 17:30 (گروه اول)

یکشنبه 19 ژوئن (30 خرداد 1395): شهر لیون، رومانی - آلبانی، ساعت 20:30 (گروه اول)

دوشنبه 20 ژوئن (31 خرداد 1395): شهر سنت اتین، اسلواکی - انگلیس، ساعت 23:30 (گروه دوم)

دوشنبه 20 ژوئن (31 خرداد 1395): شهر تولوز، روسیه - ولز، ساعت 17:30 (گروه دوم)

سه شنبه 21 ژوئن (1 تیر 1395): شهر پاریس، ایرلند شمالی - آلمان، ساعت 20:30 (گروه سوم)

سه شنبه 21 ژوئن (1 تیر 1395): شهر مارسی، اوکراین - لهستان، ساعت 23:30 (گروه سوم)

سه شنبه 21 ژوئن (1 تیر 1395): شهر بوردو، کرواسی - اسپانیا، ساعت 17:30 (گروه چهارم)

سه شنبه 21 ژوئن (1 تیر 1395): شهر لن، جمهوری چک - ترکیه، ساعت 20:30 (گروه چهارم)

چهارشنبه 22 ژوئن (2 تیر 1395): شهر لیون، مجارستان - پرتغال، ساعت23:30 (گروه پنجم)

چهارشنبه 22 ژوئن (2 تیر 1395): شهر سنت دنی،ایسلند - اتریش، ساعت 17:30 (گروه پنجم)

چهارشنبه 22 ژوئن (2 تیر 1395): شهر نیس، سوئد - بلژیک، ساعت 20:30 (گروه ششم)

چهارشنبه 22 ژوئن (2 تیر 1395): شهر لیل، ایتالیا - ایرلند شمالی، ساعت 23:30 (گروه ششم)

مرحله یک هشتم نهایی

شنبه 25 ژوئن (5 تیر 1395): شهر سنت اتین، تیم دوم گروه اول - تیم دوم گروه سوم، ساعت 17:30 (بازی اول)

شنبه 25 ژوئن (5 تیر 1395):شهر پاریس، برنده گروه دوم - تیم سوم گروه اول/سوم/چهارم، ساعت 20:30 (بازی دوم)

شنبه 25 ژوئن (5 تیر 1395): شهر لن، برنده گروه چهارم - تیم سوم گروه دوم/پنجم/ششم، ساعت 23:30 (بازی سوم)

یکشنبه 26 ژوئن (6 تیر 1395): شهر لیون، برنده گروه اول - تیم سوم گروه سوم/چهارم/پنجم، ساعت 17:30 (بازی چهارم)

یکشنبه 26 ژوئن (6 تیر 1395): شهر لیل، برنده گروه سوم - تیم سوم گروه اول/دوم/ششم،ساعت 20:30 (بازی پنجم)

یکشنبه 26 ژوئن (6 تیر 1395): شهر تولوز، برنده گروه ششم - تیم دوم گروه پنجم،ساعت 23:30 (بازی ششم)

دوشنبه 27 ژوئن (7 تیر 1395): شهر سنت دنی، برنده گروه پنجم - تیم دوم گروه چهارم، ساعت 20:30 (بازی هفتم)

دوشنبه 27 ژوئن (7 تیر 1395): شهر نیس، تیم دوم گروه دوم - تیم دوم گروه ششم، ساعت 23:30 (بازی هشتم)

مرحله یک چهارم نهایی

پنجشنبه 30 ژوئن (10 تیر 1395): شهر مارسی، برنده بازی اول - برنده بازی سوم، ساعت 23:30 (یک چهارم نهایی اول)

جمعه 2 جولای (11 تیر 1395): شهر لیل، برنده بازی دوم - برنده بازی ششم، ساعت 23:30 (یک چهارم نهایی دوم)

شنبه 3 جولای (12 تیر 1395): شهر بوردو، برنده بازی پنجم - برنده بازی هفتم، ساعت 23:30 (یک چهارم نهایی سوم)

یکشنبه 4 جولای (13 تیر 1395): شهر سنت دنی، برنده بازی چهارم - برنده بازی هشتم، ساعت 23:30 (یک چهارم نهایی چهارم)

مرحله نیمه نهایی

چهارشنبه 6 جولای (16 تیر 1395): شهر لیون، برنده یک چهارم نهایی اول - برنده یک چهارم نهایی دوم، ساعت 23:30 (نیمه نهایی اول)

پنج شنبه 7 جولای (17 تیر 1395): شهر مارسی، برنده یک چهارم نهایی سوم - بنرده یک چهارم نهایی چهارم، ساعت 23:30 (نیمه نهایی دوم)

فینال

یکشنبه 10 جولای (20 تیر 1395)، شهر سنت دنی، برنده نیمه نهایی اول - برنده نیمه نهایی دوم، ساعت 23:30

* تمامی ساعات به وقت تهران هستند.


انتهای پیام/

برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016 فرانسه | تاریخ و ساعت بازیها

منبع: باشگاه خبرنگاران


برچسب ها: گروه بندی مسابقات جام ملتهای اروپا یورو 2016 فرانسه، برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016 فرانسه | تاریخ و ساعت بازیها، برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016، برنامه مسابقات جام ملتهای اروپا 2016