نیوکلیپ

پیوندها
  • ۰
  • ۰

--------------------------------------------------------------------------------

دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 95 سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

--------------------------------------------------------------------------------
دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان دی 95

--------------------------------------------------------------------------------

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی 95

--------------------------------------------------------------------------------

« برنامه امتحانات نهایی دی 95 سوم دبیرستان تجربی ریاضی انسانی »رشته تحصیلی

ساعت امتحان = 10 صبح

سوم ریاضی

سوم تجربی

سوم انسانی

سوم علوم و معارف

شنبه

     0۴/۱۰/1395

تعلیمات دینی و قرآن (3)

تعلیمات دینی و قرآن (3)

تعلیمات دینی و قرآن (3)

اصول و عقاید (2)

دوشنبه

۰۶/۱۰/1395

هندسه (2)

ریاضی(3)

ریاضی

ریاضی

چهارشنبه

۰۸/۱۰/1395

عربی(3)

عربی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

شنبه

۱۱/۱۰/1395

حسابان

زیست شناسی(2) وآزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه

۱۳/۱۰/1395

شیمی(3) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

سه شنبه

۱۴/۱۰/1395

----

----

جامعه شناسی(2)

جامعه شناسی(2)

چهار شنبه

۱۵/۱۰/1395

زبان فارسی (2)

بان فارسی (2)

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی(2)

شنبه

۱۸/۱۰/1395

فیزیک(3) و آزمایشگاه

فیزیک(3) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

دوشنبه

۲۰/۱۰/1395

جبر و احتمال

زمین شناسی

عربی(3) ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی(3) ویژه علوم و معارف اسلامی

چهارشنبه

۲۲/۱۰/1395

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

جغرافیا (2)

اخلاق(2)

شنبه

۲۵/۱۰/1395

زبان خارجی (3)


زبان خارجی (3)


زبان خارجی (3)


زبان خارجی (3)« برنامه امتحانات نهایی دی 95 پیش دانشگاهی تجربی ریاضی انسانی »رشته تحصیلی

ساعت امتحان = 10 صبح

پیش ریاضی

پیش تجربی

پیش انسانی

پیش علوم و معارف

پیش هنر

شنبه

     0۴/۱۰/1395

معارف اسلامی

معارف اسلامی

معارف اسلامی

اصول و عقاید

معارف اسلامی

دوشنبه

۰۶/۱۰/1395

فیزیک

فیزیک

ادبیات فارسی

فقه و اصول

آشنایی با میراث هنری

چهارشنبه

۰۸/۱۰/1395

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

شنبه

۱۱/۱۰/1395

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربی

ادبیات عرب

سیر هنر در تاریخ


انتهای پیام/

برنامه امتحانات نهایی دی 95 سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی+جدول

منبع: مرکز سنجش آموزش